Artist: !T.O.O.H.!

Neštìstí

Zavinil jsem neštìstí.
To mi výtok zajistí.
A správnost mého èinu.
krvavý šrot ujistí.

Skøípìní kovu.
Náøky a panika.
Vždy cítím rozkoš,
když život z tìlíèek
v bolestech uniká.

Již se mi zvìtšuje,
násilnì se prokrvuje,
když slyším bumánka,
jak naøíká,
jak bìduje.

Pomoc u mì nehledejte,
ode mne ji neèekejte.
Já jsem tady za sebe.